Pentaklová čtyřka

Pentaklová čtyřka

Základní význam:Cílevědomý člověk, který lpí na tom, čeho dosáhnul. V důsledku toho obavy z nového, neochota soucítění s jinými bytostmi. Duchovní cesta: Přílišný materialismus a skepticismus. Opusťte závislosti a otevřete se vesmíru! Vztahy: Zkuste se snést z trůnu zpá…